Herman Willem Daendels (1762-1818)

Man van actie die sleutelfiguur was bij de totstandkoming van de Bataafse Republiek en door Napoleon werd uitgekozen om de verdediging van Java in gereedheid te brengen tegen de Britten. Patriot, die in 1786 in Hattem naar de wapens greep en in 1787 met zijn Gelderse brigade Amsterdam tegen de Pruisen hielp verdedigen. Commandant van het Bataafs Legioen tijdens de Franse inval in 1794/5. Pleegde in 1798 twee staatsgrepen ter beslechting van de staatkundige inrichting van de Bataafse Republiek. Met titel en rang van maarschalk van Holland moest hij zien de val van Java te voorkomen. Hij liet hiertoe de Grote Postweg aanleggen. En passant centraliseerde hij het bestuur van het territoir dat onder VOC-gezag had gestaan. Hij was divisie-generaal in Napoleons Grande Armée op diens Russische veldtocht. Eindigde onder Koning Willem I als gouverneur-generaal van de Goudkust (1816-1818) waar hij op het slavenfort Elmina overleed.

Meer uitvoerige biografische informatie is in deze PDF te vinden: Een Hattemer van wereldfaam: Herman Willem Daendels en de vernieuwing van Nederland (door Willem Frijhoff, verschenen in Bijdragen & Mededelingen Gelre deel 104 (2013) pp 139-163).

Standbeeld van Daendels

Standbeeld van Daendels in de gevel van het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelsmaatschappij in Amsterdam.