Stipendium Stichting Daendels

Met de instelling van een stipendium wil de stichting studenten en jonge onderzoekers ondersteunen die een (scriptie- of ander) onderzoek voorbereiden waarvoor extra middelen nodig zijn. Het project dient te gaan over een onderwerp dat inhoudelijk nauw aansluit bij de doelstelling van de stichting. Een stipendium bestaat uit een tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten voor het bezoeken van relevante archieven, in binnen- en buitenland. Ook bestaat de mogelijkheid tot een aanvraag voor eventueel andere noodzakelijke (onderzoeks)kosten.

De stichting financiert stipendium-aanvragen tot een maximum bedrag van € 1000. Bij de selectie van de aanvragen wordt gekeken naar de kwaliteit van het project- of onderzoeksvoorstel, motivatie en de bijdrage die het project levert aan de voortgang van de kennis en inzichten over het Nederlandse revolutietijdvak.

Inzending van aanvragen kan het gehele jaar door. Het bestuur besluit over toekenning en streeft ernaar om uiterlijk een maand later te laten weten of de aanvraag in aanmerking komt voor het Stipendium. De kandidaat kan gevraagd worden de onderzoeksbevindingen te presenteren tijdens de Daendelsdag.

De aanvraag moet tenminste het volgende bevatten:

  • Motivatiebrief
  • Curriculum vitae
  • Aanbevelingsbrief van een professor, docent of archivaris
  • Concreet haalbaarheidsonderzoek of onderzoeksplan
  • Begroting

Stuur de aanvraag in PDF-format naar info@stichtingdaendels.nl.

Inlichtingen: Dr. Edwina Hagen: e.hagen@vu.nl.

Brief, ca. 1800

Brief, ca. 1800