Database Patriots erfgoed

Materieel erfgoed en archieven vindbaar

Brief, ca. 1800Een van de doelstellingen van de Stichting Daendels is om materieel erfgoed en archieven die te maken hebben met de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd in stand te houden.

Er is nu een plan in ontwikkeling om een databestand aan te leggen van voorwerpen en archieven uit deze tijd. Het doel is inventarisatie en toegankelijk maken van materieel erfgoed voor wetenschappelijk en serieus niet-wetenschappelijk onderzoek. De voorwerpen blijven gewoon waar ze zijn. De Stichting Daendels streeft geen eigendom na.

De Stichting denkt aan schilderijen en vooral portretten, meubels, uniformen, degens, ook kleinere objecten als medailles en natuurlijk ook archieven. Enige selectiviteit is daarbij natuurlijk wel op zijn plaats. Het bestuur beslist over al dan niet opname in het bestand.

Ieder object wordt afgebeeld en beschreven. Verder wordt informatie over de oorsprong van het voorwerp en als het even kan een historische figuur vermeld. Indien mogelijk wordt een datering toegevoegd. Een zoekfunctie moet het zoeken effectief maken.

Het bestuur wil deze objecten toegankelijk te maken via deze website. Eigenaren van de objecten zullen uitdrukkelijk toestemming moeten geven om hun voorwerp via dit medium toegankelijk te maken. Uiteraard zal de eigenaar niet te traceren zijn via de site.

De stichting is afhankelijk van eigenaren van deze voorwerpen en archieven. Dat zijn nazaten, particuliere stichtingen en musea. Vooral particuliere eigenaren zijn van belang omdat de Stichting denkt dat die nog veel onbekend moois en interessants in handen hebben.

De Stichting heeft geen interesse om zelf eigendom te verwerven. Maar mochten eigenaren van bepaalde voorwerpen af willen, dan kan de Stichting wel de weg wijzen. Die weg kan naar musea leiden, maar wellicht ook naar particulieren, al-dan-niet nazaat. Als het goed is weten we straks vrij goed wie mogelijk interesse heeft.

Archieven verdienen bijzondere aandacht. Daarbij is essentieel dat er een goede inventarisatie is. De Stichting kan daar niet in voorzien, maar in sommige gevallen wel de weg wijzen. Het databestand kan niet verder gaan dan een vrij oppervlakkige aanduiding van de aanwezigheid van bepaalde archieven. Bijvoorbeeld archief afkomstig van een bepaalde persoon. Maar ook correspondenties, waar per definitie een andere persoon bij hoort. Die wordt in het bestand ook genoemd.

Wij weten niet wat ons te wachten staat. Wellicht halen we ons hierdoor erg veel werk op de hals. Mocht u het leuk vinden om als vrijwilliger aan dit project deel te nemen, dan verzoeken wij u dat aan het bestuur, op het onderstaande formulier aan ons kenbaar te maken.


Formulier database Patriots erfgoed

  Naam*

  Organisatie

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon*

  E-mailadres*

  U bent eigenaar van:

  En u bent eventueel bereid om uw medewerking te verlenen aan opname van bovenbeschreven object(en) en/of archiefmateriaal in het databestand van de Stichting Daendels.

  Bent u daarnaast bereid om u op vrijwillige basis in te zetten om de Stichting Daendels te helpen bij deze inventarisatie?

  JaNee

  Hebt u nog andere vragen of opmerkingen?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.