Daendels lezingen

Lezingen

Het stichtingsbestuur organiseert eens in de twee jaar een publiekslezing, zonder winstoogmerk, om de belangstelling voor de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd te vergroten.


Woensdag 25 april 2018, Rijksmuseum, Amsterdam

Postkoloniale Beeldenstormen

De afgelopen maanden is een heftig debat gevoerd over de waardering van Nederlands koloniale verleden, waar gevoelens van spijt, schuld en schaamte soms stuitten op historisch-wetenschappelijke verwijten van anachronisme en presentisme. Het debat gaat inmiddels over allerlei onderwerpen: van de eventuele teruggave van koloniaal erfgoed en de inrichting van een slavernijmuseum tot de specifieke positie van nazaten van de inwoners van voormalige koloniën. In de discussie worden slachtoffers soms tegenover daders gesteld, zwarte woede tegenover ‘witte onschuld’.

In zijn lezing zal Gert Oostindie, hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en directeur van het KITLV, kritisch reflecteren op de omgang met ons koloniale verleden. Zowel de vakhistorische dimensie als het actuele publieke debat komen daarbij aan bod, evenals de rol die Herman Willem Daendels (Hattem 1762-1818 Elmina) heeft gespeeld in Nederlands-Indië en aan de Goudkust.

Discussie
De lezing wordt gevolgd door een forumdiscussie over Nederlands koloniale verleden: de herinnering daaraan en de actualiteit van die herinnering, waarbij ook de zaal wordt betrokken. Deelnemers aan dit forum zijn Gert Oostindie, Martine Gosselink, hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum, Wim Manuhutu, oud-directeur van het Museum Maluku, Aspha Bijnaar, onderzoeker en schrijver, en Karwan Fatah-Black, onderzoeker. De discussie wordt gemodereerd door Niek van Sas, emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Stichting Daendels.

 


Eerdere lezingen

  • 2016: Geen stijl of lange tenen? Wat de 18de eeuw ons kan leren over fatsoen, Marleen de Vries. De tekst is uitgegeven bij Vantilt en aldaar te bestellen.
  • 2013: Peter Carey, Daendels and the sacred space of Java 1808-1811: Political relations, uniforms and the Postweg. Klik hier voor PDF.
  • 2011: Niek van Sas, Bataafse terreur. De betekenis van 1798. Klik hier voor PDF.
  • 2008: Jean Dhombres, Scientific progress as perceived from the Royal Institute of the Kingdom of Holland during the Napoleonic era.

De lezingen van 2011, 2013 en 2016 zijn uitgegeven bij Uitgeverij Vantilt en kunnen daar besteld worden.