Beheer en instandhouding erfgoed door particulieren

Heeft u archiefmateriaal of erfgoed uit de de Patriotse en de Bataafs-Franse tijd? Het stichtingsbestuur helpt u graag verder met vragen als:

  • Ik heb brieven en/of erfgoed, maar wil die nu kwijt. Aan welke instelling kan ik die het beste overdragen?
  • Ik heb brieven en/of erfgoed, en wil die binnen de familie houden. Maar ik vind belangrijk dat deze voor wetenschappers en studenten toegankelijk zijn. Wie helpt mij archiefmateriaal te inventariseren, en welke instelling kan ik inventarissen het beste opsturen? Waar kan ik beste terecht voor advies over conservering en goede bewaring van archiefmateriaal en erfgoed?

Het stichtingsbestuur beperkt zich tot facilitering van ontsluiting, bewaring en beheer van particulier archiefmateriaal en erfgoed. Het stichtingsbestuur ziet af van begunstiging in de vorm van materieel erfgoed.

Aanval op de brug bij Duivendrecht door de Pruisische troepen onder commando van kolonel Van Borstel, verdedigd door de Gelderse brigade en Amsterdamse schutters onder commando van majoor Herman Willem Daendels, 1 oktober 1787.

Aanval op de brug bij Duivendrecht door de Pruisische troepen onder commando van kolonel Van Borstel, verdedigd door de Gelderse brigade en Amsterdamse schutters onder commando van majoor Herman Willem Daendels, 1 oktober 1787.