Stichting Daendels

Generaal Daendels neemt afscheid van luitenant-kolonel Krayenhoff (te Maarssen), Adriaan de Lelie, Egbert van Drielst, 1795

Welkom bij Stichting Daendels

Herman Willem Daendels (1762-1818)

H.W. Daendels (1795)

Portret van Herman Willem Daendels, Charles Howard Hodges, R. Vinkeles, 1795

Man van actie die sleutelfiguur was bij de totstandkoming van de Bataafse Republiek en door Napoleon werd uitgekozen om de verdediging van Java in gereedheid te brengen tegen de Britten. Patriot, die in 1786 in Hattem naar de wapens greep en in 1787 met zijn Gelderse brigade Amsterdam tegen de Pruisen hielp verdedigen. Commandant van het Bataafs Legioen tijdens de Franse inval in 1794/5. Pleegde in 1798 twee staatsgrepen ter beslechting van de staatkundige inrichting van de Bataafse Republiek. Met titel en rang van maarschalk van Holland moest hij zien de val van Java te voorkomen. Hij liet hiertoe de Grote Postweg aanleggen. En passant centraliseerde hij het bestuur van het territoir dat onder VOC-gezag had gestaan. Hij was divisie-generaal in Napoleons Grande Armée op diens Russische veldtocht. Eindigde onder Koning Willem I als gouverneur-generaal van de Goudkust (1816-1818) waar hij op het slavenfort Elmina overleed.
Lees meer over Daendels en zijn tijd…

Daendels Lezing

Eens in de twee jaar brengen we een Daendels Lezing, waarin wetenschappers spreken over de Patriotse en Bataafs-Franse tijd. Op 25 april 2018 gaf Gert Oostindie de vijfde Daendels Lezing in het Rijksmuseum Amsterdam. De titel was ‘Postkoloniale Beeldenstormen’. In zijn lezing reflecteerde Gert Oostindie, hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en directeur van het KITLV, kritisch r op de omgang met ons koloniale verleden. Zowel de vakhistorische dimensie als het actuele publieke debat kwamen daarbij aan bod, evenals de rol die Herman Willem Daendels (Hattem 1762-1818 Elmina) heeft gespeeld in Nederlands-Indië en aan de Goudkust. De eerstvolgende Daendels Lezing wordt gepland in voorjaar 2020.
Lees meer over de Daendels Lezing 2018…

Stichting Daendels

Stichting Daendels werd in 1995 opgericht en begunstigd met de nalatenschap van Mr. Herman August Daendels (1918-2000), de laatste nakomeling in mannelijke lijn van generaal en gouverneur-generaal Daendels. De stichting bevordert onderzoek naar de Patriotse en de Bataafs-Franse tijd en ook de presentatie van dat onderzoek, de ontsluiting van bronnenmateriaal en de instandhouding van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed uit die tijd. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Lees meer over de stichting…

Database Patriots erfgoed

Een van de doelstellingen van de Stichting Daendels is om materieel erfgoed en archieven die te maken hebben met de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd in stand te houden. Er is nu een plan in ontwikkeling om een databestand aan te leggen van voorwerpen en archieven uit deze tijd.
Lees meer over de database…

Wat we verder doen

De stichting draagt bij aan de kosten van onderzoek, publicaties, tentoonstellingen en evenementen van derden, en ook aan de kosten van bescherming en instandhouding van erfgoed en ontsluiting van bronnenmateriaal. Ook helpt het bestuur graag particulieren met vragen over beheer en instandhouding van relevant erfgoed.
Lees meer over subsidies…
Lees meer over beheer en instandhouding erfgoed…