Daendels in 1795

Generaal Daendels neemt afscheid van luitenant-kolonel Krayenhoff (te Maarssen), Adriaan de Lelie, Egbert van Drielst, 1795

Herman Willem Daendels (1762-1818)

Man van actie die sleutelfiguur was bij de totstandkoming van de Bataafse Republiek en door Napoleon werd uitgekozen om de verdediging van Java in gereedheid te brengen tegen de Britten. Patriot, die in 1786 in Hattem naar de wapens greep en in 1787 met zijn Gelderse brigade Amsterdam tegen de Pruisen hielp verdedigen. Commandant van het Bataafs Legioen tijdens de Franse inval in 1794/5. Pleegde in 1798 twee staatsgrepen ter beslechting van de staatkundige inrichting van de Bataafse Republiek. Met titel en rang van maarschalk van Holland moest hij zien de val van Java te voorkomen. Hij liet hiertoe de Grote Postweg aanleggen. En passant centraliseerde hij het bestuur van het territoir dat onder VOC-gezag had gestaan. Hij was divisie-generaal in Napoleons Grande Armée op diens Russische veldtocht. Eindigde onder Koning Willem I als gouverneur-generaal van de Goudkust (1816-1818) waar aan de slavenhandel in 1814 officieel een eind was gekomen en Daendels overleed en begraven ligt.

> Lees meer over Daendels en zijn tijd…


Daendels Lezing

Het stichtingsbestuur organiseert eens in de twee jaar een publiekslezing zonder winstoogmerk om de belangstelling voor de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd te vergroten.

Op maandagmiddag 3 juni 2024 geeft politiek historicus Joris Oddens in de Balie te Amsterdam de Daendels Lezing 2024 met titel Het Bataafse loket: De eerste Nederlandse democratie en het ideaal van de toegankelijke overheid.

> Lees meer over de lezing en aanmelding…

Eerdere lezingen

  • 2022: Dorothee Sturkenboom, De boreale Bataaf: Noordelijk identiteitsdenken in historisch perspectief
  • 2018: Gert Ostindie, Postkoloniale Beeldenstorm
  • 2016: Marleen de Vries, Geen stijl of lange tenen? Wat de 18e eeuw ons kan leren over fatsoen
  • 2013: Peter Carey, Daendels and the sacred space of Java 1808-1811: Political relations, uniforms and the Postweg
  • 2011: Niek van Sas, Bataafse terreur: De betekenis van 1798
  • 2008: Jean Dhombres, Scientific progress as perceived from the Royal Institute of the Kingdom of Holland during the Napoleonic era.

Alle lezingen zijn uitgegeven bij Uitgeverij Vantilt.

Portret van Herman Willem Daendels, Charles Howard Hodges, R. Vinkeles, 1795

Portret van Herman Willem Daendels, Charles Howard Hodges, R. Vinkeles, 1795

Stichting Daendels

Stichting Daendels werd in 1995 opgericht en begunstigd met de nalatenschap van Mr. Herman August Daendels (1918-2000), de laatste nakomeling in mannelijke lijn van generaal en gouverneur-generaal Daendels. De stichting bevordert onderzoek naar de Patriotse en de Bataafs-Franse tijd en ook de presentatie van dat onderzoek, de ontsluiting van bronnenmateriaal en de instandhouding van zowel bronnenmateriaal als materieel erfgoed uit die tijd. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

> Lees meer over de stichting…

Wat we doen

De stichting brengt om het jaar een Daendels Lezing, draagt bij aan de kosten van onderzoek, publicaties, tentoonstellingen en evenementen van derden, en ook aan de kosten van bescherming en instandhouding van erfgoed en ontsluiting van bronnenmateriaal. De stichting stelt verder studenten stipendia beschikbaar en helpt particulieren met vragen over beheer en instandhouding van relevant erfgoed.

> Lees meer over subsidies…

> Lees meer over studenten-stipendia…

Lees meer over beheer en instandhouding erfgoed…